MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Slottsstaden/Ribersborg.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Slottsstaden/Ribersborg.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Grönskan Brf

Slottsstaden/Ribersborg
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Grönskan Brf

VIA OSS FÅR DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER DIG
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsamverkan
- En kontaktperson i din Brf för uppgiftskontroll vid köp av bostadsrätt
- Förhandsbesked gällande uthyrning, renovering och överlåtelse

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

Bli medlem i Bostadsrättsägarnas Riksförbund www.bostadsrattsagarna.se 
Bankgiro: 164-5225 (Ange PD vid inbetalning)
Kontakta Förvaltare Peter Dietz 0706-766373 www.direktbostad.se

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR I DIN BRF

HÄR FÅR DU SVAR

1. Vem lämnar information om vår förening? Vår bostadsrättsförening har skyldighet att utse en ansvarig kontaktperson som är nåbar för ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson, enligt gällande undersökningsplikt i lagstiftning. Betänk här att muntlig eller skriftlig information från enskild föreningsrepresentant, mäklare eller förvaltare saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut i frågan.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: Peter Dietz
Mobil 0706-766373


Brf Grönskan

KONTAKTPERSON
Nina-Maria Stahre

Roslins Väg 12 A lgh 1102
21755 Malmö

Erik Hjalmar Bennermark Ordinarie ledamot
George-Adrian Bica Ordinarie ledamot
Ingvar Ola Carlsson Ordinarie ledamot
Moa Sol Morona Lövenhill Garnwall Ordinarie ledamot
Nina-Maria Stahre Ordinarie ledamot, ordförande
Jim Sebastian Johannesson Suppleant
Joel Elias Persson Suppleant
Sofia Viktoria Martinsson Suppleant
https://www.allabrf.se/brf-gronskan-malmo/styrelse

https://www.booli.se/bostadsrattsforening/53063

Mail: brfgronskanmalmo@gmail.com


 • Brf Grönskan
 • Äkta föreningJa
 • Föreningen äger markenJa
 • Allmänt om föreningen

  Brf Grönskan är en äkta bostadsrättsförening som bildades 2005 och består av 32 lägenheter varav 1 hyresrätt. Föreningen äger marken för fastigheten Ydre 1. Adresserna är Roslins väg 12a och b. Byggnaderna är uppförda 1938.

  EKONOMI
  Nabo sköter den ekonomiska förvaltningen.
  Engångsavgifter i samband med en överlåtelse;
  -Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp, köparen betalar (1 313 kr år 2023).
  -Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (525 kr år 2023).

  Avgiften höjdes senast 2023-01-01, då med 25%.
  Den boende har eget elavtal.

  UNDERHÅLL OCH RENOVERING
  Genomförda renoveringar:
  1980-talet Vattenstammar.
  2006 Ny takbeläggning, relining av avloppsstammar. Friköp av tomträtt.
  2010?2011, Underhåll av trapphus.
  2011 Elen sågs över i allmänna utrymmen och renoverades.
  2014 Säkerhetsdörrar sattes in in. Postboxar i respektive entré.
  2015 Modernisering av tvättstugeutrustning.
  2016 Ny säkerhetssystem
  2019 Torktumlare
  2020 Dörrar och galler
  2021 Tvättmaskin, stamrenovering, värmesystem och belysning

  Planerat underhåll:
  Föreningen har tagit in förfrågningsunderlag och kommer vid ett senare tillfälle att sätta igång med arbetet att renovera fasad och fönsterpartier.

  GEMENSAMMA UTRYMMEN
  Tvättstugan är belägen på källarplan och är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum och en mangel. Det finns även ett cykelförråd, barnvagnsrum, hobbyrum och en möblerad takterrass som de boende har tillgång till. Föreningen har också en grönskande gårdsplats.

  KABEL-TV OCH BREDBAND
  Föreningen är ansluten till kabel-TV och fiberoptiskt bredband via Tele 2.
  Ett obligatoriskt tillägg tillkommer för basutbud om ca 61 kr /mån. Eventuella bredbandskostnader står lägenhetsinnehavaren själv för.

  GARAGE OCH PARKERING
  Föreningen har ingen egen parkering. Det finns boendeparkering i området, kontakta MalmöStad för tillstånd.

  ÖVRIGT
  Bostadsrättstillägg ingår.

  KONTAKT
  Mail: brfgronskanmalmo@gmail.com

Äkta/oäkta förening: Äkta
Äger föreningen marken: Ja
Antal lägenheter: 32, varav 1 hyresrätter
Allmänt om föreningen: Brf Grönskan köpte fastigheten 2006. Till föreningen hör adressen Roslins väg 12A-B.

Föreningen har en gemensam tvättstuga belägen i källaren och är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum och en mangel. Det finns även cykelförråd, barnvagnsrum och hobbyrum.

Föreningen har en stor gemensam takterrass och trevlig bakgård med tillgång till gemensamma utemöbler.
Parkering: I området råder boendeparkering. För mer information se www.malmo.se
Överlåtelseavgift och pantsättning: En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 433 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 573 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2024.
HUS
Byggår: 1938
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns ej
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Fjärrvärme
Tv och internet: Föreningen är ansluten till digital-TV och fiberoptiskt bredband via Tele2.
RENOVERINGAR
1979 byttes vattenstammarna.
1989 byttes el-stigarna.
2004 renoverades fasaden och tvättstugan samt fönster.
2006 utfördes relining av avloppsstammar och taket renoverades.
2007 renoverades en el-central i källaren och en ny avfuktare installerades i källaren.
2010-2011 renoverades trapphusen.
2011 renoverades elen i de gemensamma utrymmena.
2013 gjordes en okulär besiktning av balkongerna.
2015 bytte föreningen porttelefonerna.
2016 sattes säkerhetsdörrar in.
2017 renoverades takterrassen.
2020 Säkerhetsdörrar allmänna utrymmen, samt skyddsgaller källarfönster.
2021 byggdes ny återvinningsstation på framsidan, ny värmecentral installerades och relining av avlopp utfördes.

Föreningen kommer under 2024 utföra renovering av fasad, balkonger, entréer samt fönsterbyte vilket man tagit höjd för genom tidigare avgiftshöjning. Arbetena kommer sätta igång efter vecka 32. Under året planeras även iordningställande av en gemensam grillplats med utemöbler. Styrelsen ser även över ett gruppavtal gällande TV/bredband. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.
Kommun: Malmö
Byggår: 1938
Byggnadstyp: Gathus
Hiss: Hiss finns ej
Parkering: I området råder boendeparkering. För mer information se www.malmo.se
Uppvärmning: Fjärrvärme
TV och internet: Föreningen är ansluten till kabel-TV och fiberoptiskt bredband via Com Hem.
Allmänt om föreningen: Brf Grönskan i Malmö. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 32 lägenheter, var av 1 upplåts som hyresrätt.


Föreningen köpte huset 2006 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 208 kr, som betalas av säljaren. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 483 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2022.

Föreningen har en gemensam tvättstuga belägen i källaren och är utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkrum och en mangel. Det finns även cykelförråd, barnvagnsrum och hobbyrum.

Föreningen har gemensam takterrass och trevlig innergård med tillgång till gemensamma utemöbler och grill.

RENOVERINGAR

1979 byttes vattenstammarna.
1989 byttes el-stigarna.
2004 renoverades fasaden och tvättstugan samt fönster.
2006 utfördes relining av avloppsstammar och taket renoverades.
2007 renoverades en el-central i källaren och en ny avfuktare installerades i källaren.
2010-2011 renoverades trapphusen.
2011 renoverades elen i de gemensamma utrymmena.
2013 gjordes en okulär besiktning av balkongerna.
2015 bytte föreningen porttelefonerna.
2016 sattes säkerhetsdörrar in.
2017 renoverades takterrassen.
2020 Säkerhetsdörrar allmänna utrymmen, samt skyddsgaller källarfönster.
2021 Ny återvinningsstation på framsidan, Ny värmecentral och Relining avlopp.

Föreningen planerar att renovera fönster, fasad, balkonger och entréerna/tillbyggnaderna under 2022. I dagsläget är inga vidare beslut tagna. Föreningen planerar även att göra Inhägnad av gården 2022. Dränering 2022 och renovering av källaren 2023. I dagsläget är inga vidare beslut tagna.
4

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Grönskan Brf


Område Slottsstaden/Ribersborg
Byggår 1938
Adress
 • Gustaf Rydbergsgatan
 • Roslins Väg 12 A
Huskroppar 1 st
Antal lägenheter 32 st
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post brfgronskanmalmo@gmail.com
Karta Se karta över området

Intresserad av Grönskan Brf? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO