MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Västra Hamnen.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Västra Hamnen.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Sjöbjörnen BRF

Västra Hamnen
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Sjöbjörnen BRF

VI BISTÅR DIN BRF MED MEDLEMSINFORMATION

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Ansvarig kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer med sms 24H och kontaktadress till din Brf gällande medlemsservice

- Slutkontroll av särskilda regler i din Brf. Ex. regler gällande uthyrning och renovering 

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR OM DIN BRF

Kontakta oss när du behöver svar 

1. Vem lämnar information om vår förening? Ansvarig kontaktperson i vår förening är utsedd av vår styrelse och är nåbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI ANSVARIG KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373
Brf Sjöbjörnen

Organisationsnummer: 769613-3532
E-post adress: styrelse.sjobjornen@gmail.com
Hemsida: https://www.hsb.se/malmo/brf/sjobjornen/
Styrelse: https://www.allabrf.se/brf-sjobjornen-malmo/styrelse

Googlemaps: 
https://www.google.se/maps/place/Signalgatan+6,+211+14+Malm%C3%B6/@55.6161014,12.9782786,3a,60y,250....

Bostadsrättsföreningen Sjöbjörnen är en äkta förening som innehar fastigheten Kommendörkapten 6 med äganderätt (ej tomträtt). Föreningen fastighet byggdes år 2008 och adress är Flaggskeppsgatan 6-8 och Signalgatan 4-6, 211 14 Malmö. Inflyttning och tillträde till fastigheten skedde i sin huvuddel den 1 mars 2008. Föreningen består av totalt 56 lägenheter som samtliga upplåts med bostadsrätter. Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB.

Genomförda renoveringar genom åren enligt årsredovisningen 2021:
- Renovering av samtliga 4 hissar i f reningen
- Installation av 9 st laddplatser i garaget
- Uppgradering av garageport
- Sliten häck ersatt av staket på baksidan av fastighet på Signalgatan
- Genomgång av ventilationssystem i fastigheterna samt OVK
- Tecknat paketavtal med HSB
- Spolning av samtliga lägenheter

Kommande renoveringar: Föreningen följer en årligen uppdaterad underhållsplan.
Föreningen håller på att installera 6 st nya laddbilsplatser.

Avgiftsförändringar: Föreningen planerar att höja avgiften med 30 %, 2024-01-01 pga höjda räntekostnader och ökade kostnader. (ca 1 608 kr)
Pantsättningsavgift: 525 kr
Överlåtelseavgift: 1313 kr, betalas av köpare.

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande.
Juridisk person: Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.

Kabel-TV/Internet: Föreningen har Kabel-TV och bredband via Ownit. TV-paket Ownitbas ingår i månadsavgiften. För bredband tillkommer ett obligatoriskt tillägg om 182kr/mån.

Parkering: 85st garageplatser (varmgarage: 700 kr/mån för boende (850kr/mån för laddplatser), 950kr/mån för externa hyresgäster, 400 kr/mån Mc-platser). Till garageplats är det separat kö. Bostadsrättshavaren sköter sin köhantering digitalt i det inloggade läget ”Mitt HSB”.

Gemensamhetsutrymmen: Föreningen har en grön och lummig gårdsmiljö med gräsmattor, uteplatser, utegym, boulebana och lekplats, vilket inbjuder till olika utomhusaktiviteter både för stora och små. Cykelrum finns belägna på gårdsplan samt i källaren.

Tillsyn: Föreningen tillämpar tillsyn vid försäljning med både säljare och köpare.

Övrigt: Föreningen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Föreningen har IMD för el och varmvatten. Föreningen har individuell mätning av varmvatten och el som debiteras kvartalsvis med 3 månaders eftersläpning utefter faktisk förbrukning.

Brf Sjöbjörnen bildades 2005 med adress Flaggskeppsgatan 6-8 samt Signalgatan 4-6 och fastigheterna stod klara 2008 och har ett attraktivt läge mellan Scaniabadet i norr och Varvsparken i söder. Det karaktäristiska med fastigheten och lägenheterna är arkitekturen med de stora fönsterpartierna och den extra takhöjden (2,70 cm), vilket ger ljusa och luftiga bostäder. Kök och badrum är stilfulla och färger som vitt, grått och svart dominerar designen. Bostadsrättsföreningen består av 2 fastigheter och totalt 56 lägenheter och 4 lokaler som upplåts med bostadsrätt varav 2 är sammanslagna. Föreningen äger marken.

Gemensamma utrymmen:
Föreningen har en grön och lummig gårdsmiljö med gräsmattor, uteplatser, utegym, boulebana och lekplats, vilket inbjuder till olika utomhusaktiviteter både för stora och små. På innergården finns även miljörhus, cykelrum och cykelställ. Det finns också möjlighet för cykelparkering i föreningen garage.

Äger föreningen marken:

Ja

Äkta bostsrättsförening:

Ja

Parkering/garage:

I föreningen finns 85 garageplatser att hyra för både medlemmar i Brf Sjöbjörnen och externa personer. Priset är för närvarande ca 700 kr/månad för medlemmar och 950 kr/månad för externa hyresgäster.

9 st laddplatser är installerade. Tilläggskostnad kommer att vara 150 kr/månad + elförbrukning.

Bredband/TV:

Föreningen har tecknat ett centralt avtal med Ownit avseende bredband (1000 Mbit/s) och TV (TV-paketet ”Ownit Bas”). För detta utgår en obligatorisk kostnad om 182 kr/mån.

Renoveringar:

2011 garantibesiktning för samtliga lägenheter gjordes.
2016 underhåll av trädäck vid två uteplatser.
2016 fasaderna tvättades från rödalger.
2017 trapphusen på Flaggskeppsgatan 6 och 8 har målats.
2017 spolning av avloppsrör samt byte av luftfilter har utförts i samtliga lägenheter.
2018 trapphusen på Signalgatan 6 och 8 har målats.
2018 OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har utförts.
2019 försäkringsskada läckande kyl och frys och försäkringsskada badrum.
2019 OKV (obligatorisk ventilations kontroll).
2019 renovering av 3 takterrasser på Signalgatan 6.
2019 renovering/ombyggnad av hiss på Signalgatan 6 och Flaggskeppsgatan 6.
2018-2020 renovering av husgrund på Signalgatan 4-6.
2020 algborttagning på fasad Flaggskeppsgatan 6.
2020 fortsatt genomgång av takterrasser och balkonger på övre plan.
2021 spolning av stammar.
2021 Samtliga hissar renoveras. Hissarna i trappa 6 & 8 är klara.
2021 Installation av 9 st laddplatser i garaget

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 2021-12-09. Vid besiktningen
framkom att inga större åtgärder är nödvändiga utöver underhållsplanen.
Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar styrelsen för följande
större åtgärder: Putsning av fasader samt målningsarbeten av fastighet.

Planerade åtgärder 2022 och 2023 bedöms kunnas finansieras med befintliga kassamedel.

Tillåter föreningen delat ägande:

Föreningen tillåter delat ägande, dvs. när det finns två ägare till lägenheten, varav endast den ena bor i lägenheten. Dock måste båda parter äga minst endera 10%.

Ekonomi:

Föreningens har beslutat att höja månadsavgiften med 18% från och med 2023-01-01.

Föreningen vidtar följande åtgärder:
Byter leverantör från och med årsskiftet till Fortum Smart Portfölj;
Drar ner på onödig uppvärmning i t ex trapphus;
Tar hjälp av Malmö Stads energi- och klimatrådgivning (kostnadsfri, objektiv och oberoende) för att få hjälp för att eventuell minska föreningens energikostnader ytterligare;
För att öka intäkterna ska föreningen jobba mer aktivt med uthyrning av parkeringsplatser.

Föreningen tar ut följande avgifter av bostadsrättshavaren i samband med överlåtelsen:
Överlåtelseavgift om 2,5 % av årets prisbasbelopp betalas av köparen.
Pantsättningsavgift om 1 % av årets prisbasbelopp, betalas av pantsättaren.

Medlemskap i HSB krävs.
HSB tar ut en medlemsavgift om 500 kr vilket återfås när medlemmen går ur HSB. Ytterligare en medlemsavgift på 300 kr för första året debiteras köparen, denna återfås ej.

Överlåtelseavgift:

1208 kr betalas av köparen

Pantsättningsavgift:

483 kr betalas av köparen

Övrigt:

Föreningen har även ett gemensamt abonnemang för varmvatten och hushållsel. Individuell avläsning tillämpas och debitering sker månadsvis utifrån faktisk förbrukning med 3 månaders eftersläpning.

För mer information besök gärna föreningens hemsida: http://www.brfsjobjornen.se/

ORGANISATIONSFORM/TYP Bostadsrättsförening
ANTAL LÄGENHETER 56
ANTAL LOKALER 4
ÄKTA/OÄKTA BOSTADSRÄTTSFÖRENING Äkta
ÖVERLÅTELSEAVGIFT 1208*
FÖRENINGEN TILLÅTER DELAT ÄGANDE Föreningen kan acceptera delat ägande samt juridiska personer. Detta är något som styrelsen tar upp om det skulle ske.
FÖRENINGEN TILLÅTER JURIDISK PERSON SOM KÖPARE Ja
FÖRENINGEN ÄGER MARKEN Ja

*Betalas av köpare

Allmänt om föreningen

Brf Sjöbjörnen registrerades 2005 och består av två fastigheter om totalt 56 bostadsrättslägenheter och 4 bostadsrättslokaler. Fastighetsbeteckningen är Kommendörkaptenen 6 och fastigheternas adresser är Signalgatan 4 och 6 samt Flaggskeppsgatan 6 och 8. Föreningens tomt är friköpt. HSB sköter föreningens ekonomiska förvaltning och fastighetsskötsel.

El och varmvatten
Individuell avläsning tillämpas och debiteras kvartalsvis i efterhand (ingen preliminär debitering görs) av el och varmvatten. I samband med ägarbyte innebär detta att säljaren kommer att faktureras för sin förbrukning av varmvatten och hushållsel efter att tillträdet har ägt rum.

Medlemskap
Föreningen godkänner juridisk person vid överlåtelse av bostadsrättslokalerna.

Köparen/köparna måste vara medlemmar i HSB innan beslut om medlemskap i föreningen tas. Andelsavgift i HSB kostar ca 500 kr/person och en engångssumma tas ut första året om 300 kr/hushåll. Ansökan om medlemskap görs på: www.hsb.se/malmo

Föreningens ekonomi

Den för år 2022/2023 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 4 % och styrelsen beslöt att höja årsavgifterna fr o m 2022-04-01.

Styrelsen avser att anpassa årsavgifterna till aktuella räntekostnader och driftskostnader samt över tid till det faktiska behovet av att hålla byggnaderna i gott skick genom att arbeta strukturerat med underhållsplan och prognoser.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter och lokaler.

Renoveringar - Utförda och planerade

Utförda renoveringar
De senaste åren har föreningen utfört följande större underhållsåtgärder och investeringar i fastigheten:
- Renovering av samtliga fyra hissar i föreningen
- Installation av 9 laddplatser för elbil i garaget
- Uppgradering av garageport
- Sliten häck ersatt av staket på baksidan av fastighet på Signalgatan
- Genomgång av ventilationssystem i fastigheterna samt OVK
- Tecknat paketavtal med HSB
- Spolning av fastighetens avloppsrör (spolas en gång per år)
- Renovering av tre takterrasser på Signalgatan 6
- Renovering av husgrund på Signalgatan 4-6

Kommande renoveringar
Styrelsen uppdaterar underhållsplanen varje år. De närmsta åren planerar styrelsen för följande större åtgärder:
- Putsning av fasader samt målningsarbeten av fastighet.

De planerade renoveringarna för 2022 och 2023 bedöms kunna finansieras med befintliga kassamedel.

Parkering

Föreningen erbjuder ett underjordiskt varmgarage med 85 garageplatser som kan hyras av föreningens medlemmar för 700 kr/mån (kostnaden för externa hyresgäster uppgår till 950 kr/mån). Laddplatser för elbil finns i garaget. I garaget finns även MC-platser som kan hyras för 400 kr/mån. Separat kösystem tillämpas. Bostadsrättshavaren sköter sin köhantering digitalt i det inloggade läget ”Mitt HSB”.

TV/bredband

Föreningen har tecknat ett centralt avtal med Ownit avseende bredband (1000 Mbit/s) och TV (TV-paketet ”Ownit Bas”). För detta utgår en obligatorisk kostnad om 182 kr/mån.

Gårdsplats/innergård

Föreningen erbjuder en lummig gårdsmiljö med härlig grönska, gemensamma utemöbler, lekplats, utegym och boulebana vilket inbjuder till olika utomhusaktiviteter för både stora och små.

Gemensamma utrymmen

- Det finns en mysig pergola i direkt anslutning till huset som tillhör föreningen.
- Cykelparkering finns i garaget.
- Cykelställ finns på innergården.
- Någon gemensam tvättstuga finns inte då samtliga lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.
- Samtliga lägenhetsförråd finns i källaren.

Övrigt

Ovanstående information är hämtad från styrelsen, hemsida samt årsredovisningen. Slutgiltig köpare uppmanas att kontrollera ovanstående information med föreningen.

Hemsida: https://www.hsb.se/malmo/brf/sjobjornen/

Förening: Brf Sjöbjörnen
Kommun: Malmö
Byggår: 2008
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Hiss: Hiss finns
Parkering: I föreningen finns 85 garageplatser i kameraövervakat garage som kan hyras till en kostnad om ca 700 kr/månad för medlemmar och 950 kr/månad för externa hyresgäster. Det finns även 4 MC-platser som kan hyras till en kostnad om 400 kr/månad. Kösystem tillämpas.

Uppvärmning: Fjärrvärme
TV och internet: Föreningen är ansluten till digital-TV, bredband och telefoni via Telia.
Allmänt om föreningen: Brf Sjöbjörnen. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. I föreningen finns 56 lägenheter, samtliga upplåts med bostadsrätt. Det finns även 4 bostadsrättslokaler, varav två är sammanslagna till en. Till föreningen hör adresserna Flaggskeppsgatan 6-8 och Signalgatan 4-6.

Föreningen köpte fastigheten 2007 (äger marken).

En överlåtelseavgift tas ut om ca 1 208 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om ca 483 kr/pant. Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet för år 2022.

Samtliga lägenheter har egen tvättutrustning. I föreningen finns ett cykelrum.

Föreningen har en grön och lummig gårdsmiljö med gräsmattor, uteplatser, utegym, boulebana och lekplats.

Besök gärna föreningens hemsida för mer information: 

RENOVERINGAR

2016 tvättades de vita fasadpartierna.
2017 målades trapphusen på Flaggskeppsgatan 6 och 8, taksprång på Signalgatan 4 och 6 samt dörrar till miljöhus och cykelrum. En obligatorisk OVK utfördes, plattsättning på husgrunden (östra sidan, Signalgatan 6) reparerades, samtliga avloppsstammar spolades, luftfilter i lägenheterna byttes och hiss på Signalgatan 4 reparerades.
2018 byttes garageporten och de två resterande trapphusen målades. Dörren till ett miljörum och styrsystemet till en hiss på Signalgatan 4 byttes.
2019 utfördes en OVK-besiktning, tre takterrasser på Signalgatan 6 renoverades. Samma år renoverades husgrunden på Signalgatan 4-6.

Pågående i föreningen är renovering av hissar samt OVK. Detta beräknas vara klart 2022.

FÖRENINGSINFORMATION

Brf Sjöbjörnen i Västra Hamnen.
Brf Sjöbjörnens hus är belägna inom kort promenad till en härlig plats för bad och soldyrkan på populära Västra Hamnen-området. Husen i området benämns som Flagghusen och är byggda mellan 2006 och 2008. Föreningens byggnader uppfördes med ljust putsad samt rödteglad fasad 2008. I närheten hittar du flera mysiga restauranger och matinköpen gör du på närliggande Ica Maxi. Föreningen består sammantaget av 60 lägenheter med mellan 1 och 5 rum och kök samt en lokal med skyltfönster. Byggnaderna har hiss och samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Föreningen har två huskroppar med adresserna: Flaggskeppsgatan 6 - 8 samt Signalgatan 4 - 6. Innergårdarna är ljusa med sol till sena kvällen, sommartid.

Varmvatten, värme och el betalas kvartalsvis separat. 


FÖRVALTNNG
Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB.

Det finns garageplatser för uthyrning. Separat kö.


Bredband och digital-TV via Telia går att få via föreningen.
4.5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Sjöbjörnen BRF


Område Västra Hamnen
Byggår 2008
Adress
 • Signalgatan 4 - 6
 • Flaggskeppsgatan 6 - 8
Huskroppar 2 st
Entréer 4 st
Antal lägenheter 56 lg 4 lokaler st
Våningar 4 - 6 st
LA-Värde 23.2 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2008 56717000 kr 2266968 kr 25.018879843032632
2009 57717000 kr 2485200 kr 23.224287783679383

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2009
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post styrelse.sjobjornen@gmail.com
Hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/sjobjornen/
Karta Se karta över området
Förvaltare HSB

Intresserad av Sjöbjörnen BRF? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO