MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Bostadsrätter till salu Rosengård.

Här hittar du alla lediga bostadsrätter i ditt område. Alla kommer i prisordning. 1:or 2:or 3:or 4:or

Slutpriser Rosengård.

Slutpriserna ger dig info om det senaste budet som lades innan bostaden togs bort av mäklarfirman. 1:or 2:or 3:or 4:or

Ida Brf HSB

Rosengård
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • ANLITA OBEKO - RING 040-233 900
  Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing
 • Listing

BLI PRIOKUND REDAN IDAG!

Vi erbjuder dig som söker efter bostad att bli priokund i 2 månader för endast 495:-.

LÄS MER HÄR!
BESTÄLL DIN OBEKO HÄR!
VI GÖR DIN LÄGENHETSÖVERLÅTELSE SÄKER

PRIS OBEKO: 995 KR - BG:5666-4246

Ida Brf HSB

BEHÖVER DU KONTAKT MED DIN BRF?

VI GER MÄKLARE, MEDLEMMAR OCH BLIVANDE MEDLEMMAR INFO GÄLLANDE:
- Kontaktperson för uppgiftskontroll innan köp av bostadsrätt i din Brf
- Journummer till din Brf vid nödsituation. Ex. vid vattenskador, ekonomi, grannsämja...

- Kontroll av särskilda regler i din Brf. Ex. regler gällande uthyrning och renovering 

Mån-fre: 040–238 000 Jour: 040–233 900

VIA OSS FÅR DU DIREKTKONTAKT MED DIN BRF ALLA DAGAR
DirektBostad - snabbaste vägen till egen lägenhet i Malmö

- Din Brf rekommenderar: OBEKO – Obligatorisk besiktningskontroll 
i god tid innan överlåtelse av bostadsrätt

FAQ - VANLIGA FRÅGOR OM DIN BRF

Kontakta oss när du behöver svar 

1. Vem lämnar information om vår förening? Ansvarig kontaktperson i vår förening är utsedd av vår styrelse och är nåbar för kontroll av ekonomisk prognos, tolkning av årsredovisning samt särskilda villkor. Blivande medlem är själv skyldig att stämma av villkor, innan köp av bostadsrätt i vår förening, med ansvarig kontaktperson. Betänk att muntlig eller skriftlig utfästelse från enskild föreningsrepresentant saknar juridisk bindningsverkan utan styrelsebeslut.
2. Medlemskap? Vår styrelse godkänner endast fysiska personer medlemskap i vår bostadsrättsförening. Vid bedömning av medlemskap genomförs kreditprövning. Bifoga aktuella lönespecifikationer, anställningsintyg, särskild medlemskapsansökan samt av köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal.
3. Svag inkomst? Vid svag inkomst kan borgensåtagande begäras. Borgensåtagande kan begäras även vid finansiering utan banklån.
4. Betalningskontroll? Vår styrelse eller vår förvaltare har ej lagenlig skyldighet att genomföra ID-kontroll eller betalningskontroll av köpeskilling i samband med överlåtelse. Vi rekommenderar därför att betalningskontroll och ID-kontroll genomförs via fastighetsmäklare eller bank som lyder under Finanspolisens regelverk gällande finansiering av penningtvätt och terrorism, Lag (2017:630).
5. Uthyrning? Vår förening beviljar uthyrning i 2: a hand restriktivt, med 6 månader per gång, och önskar kännedom om din hyresgästs personuppgifter på samma sätt som vid medlemskapsprövning i vår bostadsrättsförening. Ansökan sker till vår bostadsrättsförening med bifogad kopia av hyreskontrakt. Därefter ges besked om tillstånd. Kostnad kan debiteras medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Uthyrning till inneboende kräver ej tillstånd.
6. Mantalsskrivning, innehavstid, priskontroll samt delat ägande? Vår förening saknar skyldighet att begära mantalsskrivning, begära krav på innehavstid eller bedriva prissättningskontroll. Det är med detta tillåtet att avyttra sin bostadsrätt omedelbart efter att medlemskap beviljats utan dessa hinder. Det är även tillåtet för medlem att äga fler än en bostadsrätt samt att endast äga en andel av bostadsrätt i vår förening.
7. Renovering av bostadsrätt? Vid renovering av våtrum, installation av kök samt av ventilationsdon såsom direktansluten fläkt måste tillstånd ges av vår förenings styrelse. Vid större ingrepp som berör förflyttning av kök, ventilation, elektricitet samt våtrum kan bygglov bli ett krav för godkännande.
8. Kvalitetsdokument gällande renovering? Dokument gällande renovering av våtrum, ventilation, golv och köksinstallation kan komma att begäras av vår förening.
9. Avsaknad av kvalitetsdokument? Information om uteblivna kvalitetsdokument, efter genomförd renovering, skall ges ny medlem via avyttrande medlem innan beslut om medlemskap ges. Ekonomiska krav från ny medlem, gällande genomförda renoveringar, kan ej riktas mot vår bostadsrättsförening i de delar som ej, i sin helhet, genomförts av vår förening.
10. Tillsyn - besiktning - särskilda villkor? Vår förenings tillsyn gäller ej som besiktning av din bostadsrätt. Blivande medlem är själv eller via egen besiktningskontrollant skyldig att bekosta kontroll av bostadsrättens skick och kvalitet innan överlåtelseavtal undertecknas. Ansvar för fel och skador som framkommer vid vår förenings tillsyn regleras i det överlåtelseavtal som undertecknats köpare och säljare emellan. Info om särskilda villkor samt krav på åtgärder kan uppstå vid vår tillsyn. Dessa krav regleras enligt vår bostadsrättsförenings anmaning antingen till köpare eller säljare beroende på hur överlåtelseavtal formulerats.

Innan denna information används som underlag för beslut om förvärv eller värdering, kontrollera innehåll med ansvarig kontaktperson för denna bostadsrättsförening. Meddela därefter Direktbostad ändring av innehåll. Mail: info@direktbostad.se


BLI KONTAKTPERSON FÖR
BOSTADSRÄTTSÄGARNA I DIN BRF
Hemsida: Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Regionansvarig Skåne/Blekinge
Kontakta: P. Dietz
Mobil 0706-766373


Brf Ida

KONTAKTPERSON
Ramadan Rakip

Sjöblads Väg 37 lgh 1101
21370 Malmö

KONTAKTPERSON

Safet Zejnic
Sjöblads Väg 27 lgh 1503
21370 Malmö

KONTAKTPERSON
Kostadin Cavdarovski 

Sjöblads Väg 39 lgh 1702
21370 Malmö


Hamza Abo Ayash Ordinarie ledamot
Kent Erik Bengtsson Ordinarie ledamot
Kostadin Cavdarovski Ordinarie ledamot
Mazen Salem Ordinarie ledamot
Safet Zejnic Ordinarie ledamot
Ramadan Rakip Ordinarie ledamot, ordförande
Anna Jona Loftsdottir Revisor
Nazira Derbas Revisor
Adam Wojciech Mikael Ledwon Suppleant
Fejzi Hamid Suppleant
Lena Monica Lundahl Dahlberg Suppleant
Sezgin Mustafa Durmush Suppleant

Styrelse: 
https://www.allabrf.se/hsb-brf-ida-i-malmo/styrelse

ORGANISATIONSNUMMER: 746001-0155

Mail: administrator@brfida.se
Mail: styrelsen@brfida.se
Telefon: 040-636 54 69

Hemsida: https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/
Fastighetskontorets telefontider (helgfria vardagar)
Besöksadress: Von Lingens väg 25
Telefon: 040-636 54 69
Måndagar Kl 09.00 - 11..00 (telefontid)
Tisdagar   Kl 17.00 - 19.00 (kontorstid)
Onsdagar Kl 10.00 - 12.00 (telefontid)
Torsdagar Kl 08.00 - 10.00 (kontorstid)
Fredagar Stängt


FÖRENINGSFORM
Bostadsrättsförening
ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta förening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Förningen tillåter delat ägande. Styrelsen tar individuella beslut vid ansökningar som kommer från juridisk person.
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
I årsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (Com Hem) och Bredband (Bahnhof). El debiteras separat efter förbrukning. Individuell förbrukning av el betalas av aktuell medlem vid avitillfälle, eventuell avräkning görs av säljare/köpare. Fast avgift för avläsning
FÖRENINGENS HEMSIDA
Brf Ida
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
738 st
ANTAL LOKALER
12 st
BYGGÅR
1968
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Nej.
PARKERING
I föreningen finns 305 parkeringsplatser och 382 garageplatser som kan hyras till en kostnad om 200 kr/månad respektive 360 kr/månad.
I föreningen finns även MC/moped-garage där plats kan hyras till en kostnad om 100 kr/månad för invändig plats och 70 kr/månad utomhus.
4 st laddstolpar för elbil.
Kösystem tillämpas.
ALLMÄN INFORMATION
Brf Idas hus byggdes år 1968 på fastigheten Länsassistenten 1-3 och Länsrevisorn 1-3.

Tvättstuga: Finns i källaren i samma byggnad.

Förråd: Varje lägenhet har ett tillhörande förråd

Hur debiteras elen:
El debiteras separat efter förbrukning. Individuell förbrukning av el betalas av aktuell medlem vid avitillfälle, eventuell avräkning görs av säljare/köpare.
Från och med 1 juli tillkommer det en avgift för mätaravläsning samt avskrivning för nya mätare på totalt 50kr/mån

Ekonomisk förvaltning: Delagott

Tillsyn: Säljaren/mäklaren bokar tillsynskontroll genom att fylla i kontaktformulär på föreningens hemsida.

Kontaktuppgifter till förening:
Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/ida/
Mail: styrelsen@brfida.se
Ordf: Fredrik Eklöf
FÖRENINGENS EKONOMI
Beslutad höjning av årsavgiften med 10% from 1 januari 2023
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Projekt som ska fokuseras på under 2023:
Byte av porttelefoner och bokningstavlor
Slutföra renovering av tvättstugorna, renovering av fasad
Nytt passage- och bokningssytem som kopplas till vår kommunikationsass och digitalisering
Effektiviserad sophantering
Juridiska processer med potential att ge oss ytterligare pengar tillbaka från bedrägeriet
Energieffektivisering - åtgärder för att minska klimat avtryck
Upprusta och hyra ut nya och gamla lokaler

Utfört:
2022: Renovering utemiljö
2022 Renovering en av tvättstugorna
2022 Ny näringslivslokal
2022 Installation solceller
2022 Fasadmålning 2 av 4 huskroppar
2021 Uteprojekt
2021 Installation för laddstolpar till elbil
2020 utbyte av styrsystem för värme och ventilation
2019 anlitade föreningen en energikonsult för att optimera energikostnaderna, eventuella åtgärder för energioptimering beräknas ske inom de närmsta åren. Samma år har föreningen uppfört en hyresrättslokal i ett av husen och infört gemensamt elavtal.
2018 monterades nya dörrar till tvättstugorna.
2017 sanerades och renoverades garaget till följd av en garagebrand.
2010-2017 relinades samtliga avloppsstammar i föreningen.
2016 genomfördes fasadkompletteringar.
2011 Taket renoverades. Även trapporna i höghusen rengjordes samt behandlades.
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen har till medlemmarnas förfogande en fritidslokal. Denna finns i källaren på Sjöblads väg 25. Ska du ha en familjefest och är trångbodd. Kontakta fastighetskontoret och hyr denna lokal för festen.
FÖRSÄKRING
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.
ÖVRIGT OM FÖRENINGEN
Avgiften för cykelförråd har höjts från 20kr/mån till 40kr/mån.
FÖRENINGENS NAMN
Brf Ida
FÖRENINGENS ORGANISATIONSNUMMER
746001-0155
FÖRENINGSFORM
Bostadsrättsförening
ÄKTA/OÄKTA FÖRENING
Äkta förening
TILLÅTER FÖRENINGEN DELAT ÄGANDE?
Förningen tillåter delat ägande. Styrelsen tar individuella beslut vid ansökningar som kommer från juridisk person.
TILLÅTER FÖRENINGEN JURIDISK PERSON SOM KÖPARE?
Nej
AVGIFT
I årsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (Com Hem) och Bredband (Bahnhof). El debiteras separat efter förbrukning. Individuell förbrukning av el betalas av aktuell medlem vid avitillfälle, eventuell avräkning görs av säljare/köpare. Fast avgift för avläsning
FÖRENINGENS HEMSIDA
Brf Ida
Om föreningen
ANTAL LÄGENHETER
738 st
ANTAL LOKALER
12 st
BYGGÅR
1968
ÄGER FÖRENINGEN MARKEN
Nej.
PARKERING
I föreningen finns 305 parkeringsplatser och 382 garageplatser som kan hyras till en kostnad om 200 kr/månad respektive 360 kr/månad.
I föreningen finns även MC/moped-garage där plats kan hyras till en kostnad om 100 kr/månad för invändig plats och 70 kr/månad utomhus.
4 st laddstolpar för elbil.
Kösystem tillämpas.
ALLMÄN INFORMATION
Brf Idas hus byggdes år 1968 på fastigheten Länsassistenten 1-3 och Länsrevisorn 1-3.

Tvättstuga: Finns i källaren i samma byggnad.

Förråd: Varje lägenhet har ett tillhörande förråd

Hur debiteras elen:
El debiteras separat efter förbrukning. Individuell förbrukning av el betalas av aktuell medlem vid avitillfälle, eventuell avräkning görs av säljare/köpare.
Från och med 1 juli tillkommer det en avgift för mätaravläsning samt avskrivning för nya mätare på totalt 50kr/mån

Ekonomisk förvaltning: Delagott

Tillsyn: Säljaren/mäklaren
bokar tillsynskontroll genom att fylla i kontaktformulär på föreningens hemsida.


Kontaktuppgifter till förening:

Hemsida: www.hsb.se/malmo/brf/ida/

Mail: styrelsen@brfida.se
FÖRENINGENS EKONOMI
Inga beslutade avgiftshöjningar i dagsläget
FÖRENINGENS PLANERADE OCH UTFÖRDA RENOVERINGAR
Projekt som ska fokuseras på under 2023:
Byte av porttelefoner och bokningstavlor
Slutföra renovering av tvättstugorna, renovering av fasad
Nytt passage- och bokningssytem som kopplas till vår kommunikationsass och digitalisering
Effektiviserad sophantering
Juridiska processer med potential att ge oss ytterligare pengar tillbaka från bedrägeriet
Energieffektivisering - åtgärder för att minska klimat avtryck
Upprusta och hyra ut nya och gamla lokaler

Utfört:
2022 Renovering en av tvättstugorna
2022 Ny näringslivslokal
2022 Installation solceller
2022 Fasadmålning 2 av 4 huskroppar
2021 Uteprojekt
2021 Installation för laddstolpar till elbil
2020 utbyte av styrsystem för värme och ventilation
2019 anlitade föreningen en energikonsult för att optimera energikostnaderna, eventuella åtgärder för energioptimering beräknas ske inom de närmsta åren. Samma år har föreningen uppfört en hyresrättslokal i ett av husen och infört gemensamt elavtal.
2018 monterades nya dörrar till tvättstugorna.
2017 sanerades och renoverades garaget till följd av en garagebrand.
2010-2017 relinades samtliga avloppsstammar i föreningen.
2016 genomfördes fasadkompletteringar.
2011 Taket renoverades. Även trapporna i höghusen rengjordes samt behandlades.
GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen har till medlemmarnas förfogande en fritidslokal. Denna finns i källaren på Sjöblads väg 25. Ska du ha en familjefest och är trångbodd. Kontakta fastighetskontoret och hyr denna lokal för festen.
FÖRSÄKRING
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter.
ÖVRIGT OM FÖRENINGEN

Avgiften för cykelförråd har höjts från 20kr/mån till 40kr/mån. 
5

Här mäter Direktbostad din förenings öppenhet och transparens.
0 stjärna: låg transparens
5 stjärnor: hög transparens

Ekonomisk prognos i föreningens senaste årsredovisning

Information om föreningens ekonomiska prognos saknas i föreningens senaste årsredovisning.

Låneprognos långfristiga lån:

Avgiftsprognos:


Information gällande föreningens bostadsrätter via förvaltaren

Information om genomförda installationer i föreningens bostadsrätter saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

El-installationsintyg
Våtrumsintyg
Ventilationsintyg
OBEKO - Obligatorisk besiktningskontroll innan överlåtelse

Information om särskilda regler och villkor saknas i mäklarbild från föreningens förvaltare.

Mantalsskrivningskrav
Information om villkor vid delat ägande
Bosättningskrav - Förbud mot övernattningslägenhet
Innehavstidskontroll och innehavstidsregler
Förbud mot ägande av fler än en lägenhet per medlem
Begäran om ID-kontroll vid medlemsprövning
Begäran om inkomsthandlingar vid medlemsprövning
Begäran om anställningsintyg vid medlemsprövning


Föreningskontakt

Kontakt med föreningen sker via föreningens förvaltare.

Särskild konsumentkontakt saknas


Fakta om Ida Brf HSB


Område Rosengård
Byggår 1968
Adress
 • Sjöblads Väg 1 - 11, 27 - 43
 • Von Lingens Väg 13 - 25, 27 - 43
Antal lägenheter 738 lg 12 lokaler st
Våningar 3 - 9 st
LA-Värde 8.96 Se historik

Om LA-Värde

LA-värdet är en ”skuldkvot” som räknas fram genom att de långfristiga lånen i bostadsrättsföreningen divideras med de årsavgifter, ej hyror, bostadsrättsföreningen erhåller under en bokslutsperiod. Siffran visar vilken relation bostadsrättsföreningens långfristiga lån har i förhållande till den, av medlemmarna, erhållna årsavgiften.

Årtal Långfrist. lån Årsavgifter LA-Värde
2014 103344417 kr 36685192 kr 2.817060818435951
2015 180998563 kr 36314134 kr 4.984245610813685
2016 336000000 kr 37500000 kr 8.96

*Certifiera din bostadsrättsförening via brfdirekt.se. Brfdirekt.se är oberoende av din förenings bostadsrättsförvaltare och bank.

Årsredovisning 2016
Värdering Bostadshuset i Västra Hamnen värderar din bostadsrätt, ring 040-233 900
Försäljning Lägenheter till försäljning i området
E-post administrator@brfida.se
Hemsida https://www.hsb.se/malmo/brf/ida/
Karta Se karta över området
Förvaltare Delagott

Intresserad av Ida Brf HSB? - BLI PRIOKUND OCH VI HJÄLPER DIG LETA BOSTAD I DITT OMRÅDE!
Peter Dietz

Peter Dietz

Reg Fastighetsmäklare
Besiktningskontrollant
Bankgiro: 5666-4246

0706-766 373
040-238 000
info@direktbostad.se
peter@direktbostad.se

BLI PRIOKUND

Endast 495:- för 2 månader

Vi hjälper dig att hitta bästa bostadsköpet.


PRIS PRIOKUND

Betala till bankgiro:
5666-4246

Ange ditt mobilnummer på inbetalningen

GDPR - INTEGRITETSPOLICY
Direktbostad följer aktuella riktlinjer gällande ansamling av datainformation om dig. Ingen information lämnas till tredje part eller förvaras längre än den tid du väljer att vara kvar i vår databas som kund.

Vi bjuder på första kontrollen

LÄS MER HÄR!
OBEKO