MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
brf-nastan-en-miljon-ager-en-bostadsratt-i-sv.jpg

BRF - NÄSTAN EN MILJON MÄNNISKOR ÄGER EN BOSTADSRÄTT I SVERIGE

NÄSTAN EN MILJON MÄNNISKOR ÄGER EN BOSTADSRÄTT I SVERIGE - VI SAKNAR EN BOSTADSRÄTTSINSPEKTION SOM STYR KONSUMENTUPPLYSNINGEN

Nära en miljon människor äger en bostadsrätt i Sverige.

Avsaknad av en central konsumentupplysning gör att människor tvingas förlita sig främst på säljsugna mäklare för neutral vägledning. Alla bostadsrättsföreningar är bra ropar alla och hänvisar till bostadsrättsföreningarnas senaste årsredovisning och den s.k. mäklarbilden från förvaltaren.

Mäklarbilden anger lagstadgad basinformation gällande exempelvis vem som äger bostadsrätten.

Stadgarna som bostadsrättsföreningarna har kan liknas vid ålderdomlig bibeltext.

Massor av viktiga frågor behandlas löst genom bedömning från fall till fall. Det måste finnas någon som ser detta mer än jag och vill utöka innehållet i den s.k. mäklarbilden som vi mäklare får från din bostadsrättsförenings förvaltare.

För att åskådliggöra vidden av förmögenhetsvärdet gällande den sammantagna volymen bostadsrätter i Sverige kan en enkel multiplikation genomföras.

1 miljon x 1 miljon kronor= 1 000 000 000 000. Det är inte frågan om 100 miljoner. Inte heller 1 miljard. Inte 10 miljarder. Inte 100 miljarder.

1000 miljarder kr gäller under förutsättning att priset för en genomsnittlig bostadsrätt är 1 miljon. Återkom gärna om min beräkning är fel.

Denna förmögenhetsberäkning kan inte i längden regleras via fastighetsmäklarnas goda fastighetsmäklarsed.

Fastighetsmäklarinspektionen, ca 30 personer i Karlstad, för övrigt Sveriges minsta myndighet, kan inte i längden tillåtas styra denna förmögenhetsansamling genom sin myndighetsutövning.

Inte en minut hittills har denna myndighet lagt ner på att granska var vi mäklare hämtar informationen från när vi mäklare skapar underlaget vid annonsering och högtrycksförsäljning av bostadsrätter.

Ledningarna för våra större förvaltningsorganisationer blir bara sömnigare och sömnigare då inget behöver ändras och allt kan skyllas på fastighetsmäklarna när någon misslyckas med kanske den största affären denne gör i sitt liv.

Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO