MÄKLARARVODE: 15.000 KRONOR

NÄR DU SÄLJER DIN BOSTADSRÄTT VIA OSS

MÅN - FRE 09.00-18.00 – BESÖK: VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ – 040-233 900

Aktuellt
brf-nastan-en-miljon-ager-en-bostadsratt-i-sv.jpg

BRF - NÄSTAN EN MILJON MÄNNISKOR ÄGER EN BOSTADSRÄTT I SVERIGE

NÄSTAN EN MILJON MÄNNISKOR ÄGER EN BOSTADSRÄTT I SVERIGE

Nära en miljon människor äger en bostadsrätt i Sverige.

Mäklarbilden anger lagstadgad basinformation gällande exempelvis vem som äger bostadsrätten.

Stadgarna som bostadsrättsföreningarna är ålderdomliga.

Massor av viktiga frågor behandlas löst genom bedömning från fall till fall.

För att åskådliggöra vidden av förmögenhetsvärdet gällande den sammantagna volymen bostadsrätter i Sverige kan en enkel multiplikation genomföras.

1 miljon x 1 miljon kronor= 1 000 000 000 000. Det är inte frågan om 100 miljoner. Inte heller 1 miljard. Inte 10 miljarder. Inte 100 miljarder.

1000 miljarder kr gäller under förutsättning att priset för en genomsnittlig bostadsrätt är 1 miljon. Återkom gärna om min beräkning är fel.

Denna förmögenhetsberäkning kan inte i längden regleras via fastighetsmäklarnas goda fastighetsmäklarsed.

Källa: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/boende-i-sverige/

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO